Hjälp oss att bli bättre

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Danderyds kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter för att lära oss av dem, oavsett om det är klagomål, förslag eller beröm.

Om du är missnöjd över någonting i någon av våra kommunala förskolor och skolor kan du lämna ett klagomål. Klagomål ger oss möjlighet att rätta till eventuella brister i verksamheten. Det är ett viktigt led i vår dialog med våra invånare och i arbetet med att utveckla utbildningens kvalitet.

Har du ett klagomål som rör en fristående verksamhet ska du vända dig direkt till dem.

Steg 1: Kontakta verksamheten

I skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Om du som förälder eller elev har synpunkter på en verksamhet ska du alltid i första hand vända dig direkt till den förskola, skola eller enhet som det berör eller till den förskolechef eller rektor som ansvarar för den enheten det gäller. Då har verksamheten möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Steg 2: Kontakta verksamhetschefen

Är du inte nöjd med det svar du fått från förskolan eller skolan, kan du kontakta verksamhetschefen för de kommunala förskolorna eller verksamhetschefen för de kommunala grundskolorna. De nås via telefonnummer 08-568 910 00.

Kommunal förskola

Lena Wallin, tf verksamhetschef förskola

Förskola och pedagogisk omsorg

Lena Wallin, kvalitetscontroller

Kommunal grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Maria Weståker, verksamhetschef skola

Grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Eva Hoas, kvalitetscontroller

Övergripande frågor

Eva Hoas, kvalitetscontroller

Steg 3: Kontakta förvaltningen

Om du upplever det svårt att framföra det du tycker direkt till verksamheten eller fortfarande inte känner dig nöjd, finns det även möjlighet att kontakta bildnings- och omsorgsförvaltningen. Det görs digitalt vi vårt formulär Kontakta kommunen.

Kontakta kommunen

I ditt meddelande bör du ange vilken skola eller förskola det gäller samt beskriva vad det är som du har klagomål på.

Du kan lämna dina synpunkter anonymt, men vi har då ingen möjlighet att informera dig om hur vi har hanterat ditt klagomål. Det kan därför vara en fördel att ange en e-postadress, ett telefonnummer eller en adress.

Vad händer med klagomålet?

Alla synpunkter, klagomål eller beröm som kommer in databehandlas och registreras. De blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärendet omfattas av sekretess. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning.

Om du angivit en e-postadress eller ett mobilnummer får du en bekräftelse på att din synpunkt mottagits. Därefter skickas synpunkten till ansvarig person. Om du i formuläret angivit att du vill bli kontaktad så blir du det när synpunkten är färdigbehandlad.

Vem tar hand om klagomålet?

Dina synpunkter, klagomål eller beröm lämnas till den rektor eller förskolechef som ansvarar för verksamheten.

Hur lång tid tar det innan svar kommer?

Vårt mål är att du ska få svar inom tre arbetsdagar under förutsättning av du lämnat kontaktuppgifter. Ibland kan en synpunkt eller ett klagomål vara mer komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att hantera.

Läs mer om den vidare hanteringen i rutinen nedan.

Rutiner för klagomål mot kommunal förskola och skola

Fortfarande inte nöjd?

När du använt kontaktvägarna ovan och fortfarande vill gå vidare med din synpunkt kan du vända dig till Skolinspektionen. Adress och länk till dem hittar du nedan: 

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
Tfn: 08 586 080 00

www.skolinspektionen.se