Hjälp oss att bli bättre

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Danderyds kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter för att lära oss av dem, oavsett om det är klagomål, förslag eller beröm.

Vänd dig direkt till förskolan eller skolan

Om du som förälder eller elev har synpunkter på verksamheten ska du alltid i första hand vända dig till den förskola, skola eller enhet som det berör. Bildningsdirektören har det operativa ansvaret för kommunala förskolor och skolor. Fristående förskolor och skolor har olika huvudmän.

Lämna dina synpunkter via e-tjänst

Du kan också använda kommunens digitala formulär. Självklart kan du lämna dina synpunkter anonymt. Men vill du veta hur dina synpunkter kommer att tas om hand behöver du lämna dina kontaktuppgifter. Känner du dig osäker på hur du ska göra kan du ringa och få råd.

Lämna en synpunkt till kommunen

Detta händer med din synpunkt

Din synpunkt tas emot och registreras. Om du angivit en e-postadress eller ett mobilnummer får du en bekräftelse på att din synpunkt mottagits. Därefter skickas synpunkten till ansvarig person. Om du i formuläret angivit att du vill bli kontaktad så blir du det när synpunkten är färdigbehandlad.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till någon av följande kontaktpersoner:

Kommunal förskola
Marie Barth-Kron, verksamhetschef förskola

Förskola och pedagogisk omsorg
Lena Wallin, kvalitetscontroller

Kommunal grundskola, gymnasieskola och fritidshem
Maria Weståker, verksamhetschef skola

Grundskola, gymnasieskola och fritidshem
Eva Hoas, kvalitetscontroller

Övergripande frågor
Eva Hoas, kvalitetscontroller

Telefon 08-568 910 00

Kontakta kommunen

Kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särvux

Kunskapscentrum Nordost
Tfn: 08 555 597 40

Fortfarande inte nöjd?

När du använt kontaktvägarna ovan och fortfarande vill gå vidare med din synpunkt kan du vända dig till Skolinspektionen. Adress och länk till dem hittar du nedan: 

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
Tfn: 08 586 080 00

www.skolinspektionen.se