Öppna förskolor

Norra Åsgårds förskola
Värme - Trivsel - Tillgänglighet - Gemenskap - Stöd - Stimulans - Erfarenhet - Kunskap

Öppna förskolan är en mötesplats för hemmavarande föräldrar och barn mellan 0-5 år. Verksamheten är avgiftsfri och utformas efter besökarnas behov. Här arbetar utbildade förskollärare som kan ge råd och stöd i ditt föräldraskap och information om andra kommunala verksamheter. Här finns plats för samtal, lek och skapande. Varje dag har vi en sång- och rytmikstund kl.10.30 förutom babyrytmiken i Stocksund på torsdagar som är kl. 10.45. Våra aktiviteter syftar till att stärka den viktiga anknytningen mellan förälder och barn och stimulerar barnets språkutveckling och nyfikenhet.

För närvarande erbjuder vi fotografering och hjärt-lungräddning (HLR) och ett par gånger om året anordnar vi gemensamma utflykter. Vi ordnar även uteaktiviteter med möjlighet till korvgrillning. Mer information om det och eventuell anmälan finns på respektive öppen förskola.

Gemensam information och aktiviteter vt-17:

* Öppet: Måndag 9/1 -

* Torsdag 20/4: Hälsopedagog Therese Karlsson kommer till Danderyds öppna förskola och pratar om just hälsa, alla som vill är välkomna, tid kl.9.30.

* Onsdag 26/4: stängt (utbildning)

* Fredag 28/4: Vi hälsar våren välkommen med sång och korvgrillning på Danderyds öppna förskola. Sångsamling kl.10.30 och därefter tänder vi grillen, medtag egen korv eller köp för 5:-. Kaffe, te, juice och kaka finns också att köpa för 10:-, välkomna!

* Fredag 26/5: stängt (klämdag)

Danderyds öppna förskola 

Slånbärsvägen 1, 182 36 Danderyd
Telefon: 08-755 35 54
Förskollärare: Gudrun Hollander

Öppettider
Måndag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.
Tisdag kl. 13.00-16.00, ojämna veckor även öppet kl. 09.00-12.00, 0-2 år. V.9 och 15 enbart fm!
Onsdag kl. 09:00 -12:00, babycafé 0-12 månader.
Torsdag kl. 09:00 -12:00, alla åldrar och internationell grupp.
Fredag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.

Fotografering: Måndag 8/5

HLR: Torsdag 4/5 kl.18.30-20.00.

Tisdag 28/3 stänger vi kl.13.00 pga möte.

Stocksunds öppna förskola 

Stockholmsvägen 45 C, 182 75 Stocksund, 
Mobil: 0730-78 34 82
Förskollärare: Margareta Mellström och Carin Öhrstedt 

Öppettider
Måndag kl. 09:00 - 13:00, alla åldrar.
Onsdag kl. 09:00 - 14.30, 0-2 år.
Torsdag kl. 10:00 - 13:00, babycafé & babyrytmik 0-10 månader.
Fredag kl. 09:00 - 13:00, alla åldrar.

Fotografering: Fredag 21/4

HLR: Tisdag 25/4 kl.18.30-20.00.

Fredag 24/3: Vi gör våfflor till fikat.

Träffpunkt Enebyberg

Eneby torg, Alvägen 20B, 182 04 Enebyberg,
tel 08-568 919 29.
Förskollärare: Eva Lehmann
Mer om Öppna förskolan på Träffpunkt Enebybergs hemsida

Öppettider
Måndag kl. 11.30-14.30, babycafé 0-12 månader.
Tisdag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.
Onsdag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.
Torsdag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.
Fredag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Öppna förskolor

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.