Parkering

Parkeringsplats med parkeringstillständ
När du parkerar i Danderyds kommun finns det en regel som säger att du får parkera högst 24 timmar om inget annat anges. På många gator kan du använda p-skiva när du parkerar och du kan ansöka om boendeparkering. För dig som bor i kommunen finns dessutom fyra infartsparkeringar som du behöver ett tillstånd för att använda.

Att tänka på

På vissa gator finns det inte parkeringsskyltar

Du får parkera din bil som längst 24 timmar om inget annat anges.

Angående generella parkeringsregler hittar du mer information om det på Transportsstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Ansökan om infartsparkering

På avgiftsbelagda gator kan man ansöka om boendeparkering

Vad kostar det?

Boendeparkering

 • 2 kronor per timme
 • 50 kronor per 7 dygn
 • 200 kronor per 30 dygn

Besöksparkering

 • 7 kronor per timme
 • 13 kronor per timme

Var ska P-skiva användas?

På dessa platser ska P-skiva användas:

 • Altorp
 • Auravägen
 • Bryggare Bergs väg
 • Eneby Torg
 • Enebybergsvägen 15
 • Gudmundvägen
 • Hakevägen
 • Hamnvägen
 • Kungsvägen
 • Kyrkogårdsvägen
 • Mörby Centrum
 • Mörbydalen
 • Mörbyhöjden
 • Nora Torg
 • Slånbärsvägens vändplan
 • Stocksunds centrum, Vasavägen/Stockholmsvägen
 • Stocksunds Hamnplan
 • Sätraängsvägen
 • Vendevägen
 • Tänk på att placera P-skivan innanför vindrutan så att den är lätt att läsa av utifrån. Om du parkerar medan tidsbegränsningen gäller, ställer du in p-skivan på den tid du kommer. Tiden räknas från det du parkerar bilen, avrundat till följande hel- respektive halvtimme.

  Övervakning av parkering

  Danderyds kommun har ramavtal med SECURITAS AB som övervakar på kommunal mark. En felparkeringsavgift kostar 300 eller 700 kronor beroende på förseelse.

  Parkeringsbot

  Har du fått en p-bot som du anser är felaktig?

  1. Betala den. Betalning måste ske även om den anses felaktig.
  2. Överklaga till Polisen.
  3. Om överklagan godkänns återfår du pengarna.

  Om boten är utfärdad på kommunens mark kallas den för P-anmärkning.
  Om boten är utfärdad på privat mark kallas den kontrollavgift.                                                          

  Elbil

  Om du äger en elbil och är boende i kommunen har du möjlighet att få ett infartsparkeringstillstånd så att du kan parkera på infartsparkeringen vid Danderyds sjukhus, vardagar mellan klockan 7 och 16. För att få använda parkeringsplatserna måste du ladda din elbil under parkeringstiden. Det behövs inget annat tillstånd för att använda laddstolpen.

  Stäng

  Kontakta informationsansvarig

  Rubrik: Parkering

  Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.