Adoption

Familjerätten i Danderyds kommun ansvarar för alla utredningar som gäller adoption av utländska barn.

De barn som blir aktuella för internationell adoption är i de flesta fall barn som är föräldralösa eller övergivna. Utredarens roll är att tillvarata barnets intresse.

Alltså letar vi inte barn till föräldrar – vi letar föräldrar till barn.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn.

Medgivande från socialnämnden

För att ett par ska kunna adoptera gemensamt måste de vara gifta eller registrerade partners. För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från socialnämnden.

En av förutsättningarna för att du ska få ett medgivande till det är att du har deltagit i föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Information om föräldrautbildningen hittar du under rubriken relaterade dokument.

Efter utbildningen

När du har gått utbildningen och skickat in din ansökan inleds utredningen som alltid innehåller uppgifter om dina personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa. Under utredningen kommer vi att träffa dig för intervjuer, göra hembesök och träffa ditt närmaste nätverk.

Vår uppgift som utredare är att försäkra oss om att du har de kunskaper och insikter om adoption och adoptivbarn som behövs för att ge ett adoptivbarn goda uppväxtförhållanden. Den som vill adoptera ska ha fyllt 25 år, med inte ha fyllt 43 år vid ansökningstillfället.

När utredningen är klar får du läsa igenom den. Vi kommer också att träffa dig och göra dig uppmärksam på de styrkor och särbarheter som kan vara vikiga att tänka på inför ditt kommande föräldraskap.

Vill du adoptera din makes eller makas barn, eller släktingbarn, ska du vända dig till tingsrätten.

Om du har ytterligare frågor om adoption kan du kontakta familjerätten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken, kontakta kommunen.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Adoption

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.