Arbetscoach vid psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få kontakt med en arbetscoach via din socialsekreterare. Insatsen beviljas enligt Socialtjänstlagen efter behovsprövning.

Arbetscoachens roll är att vägleda dig att se möjligheter och därigenom ge stöd som leder dig till en praktik. Vid möte med arbetscoachen och socialsekreteraren får du grundläggande information om vårt arbetssätt och tillsammans med dig upprättar vi en individuell plan där vi klargör vad målet med coachens insats är.

Målen med arbetscoachinsatsen kan vara

  • att finna en lämplig praktikplats.
  • att finnas med som stöd under praktikperioden.
  • att få vägledning som på sikt ska kunna öka dina möjligheter till att få ett arbete.
  • att få råd och stöd i att söka arbete och eller praktik såsom att skriva CV, personligt brev.

Arbetscoachen samarbetar med företag och verksamheter inom och utanför Danderyds kommun.

Om du önskar och har behov så har Arbetscoachen ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen Täby angående bland annat nystartsjobb, OSA-anställningar samt lönebidrag.

Länk till arbetsförmedlingens hemsida hittar du under rubriken Relaterade länkar och faktablad om OSA-anställningar och lönebidrag hittar du under rubriken Relaterade dokument.

För ytterligare upplysningar kontakta: Din socialsekreterare eller gruppledare för socialpsykiatri via kommunens växel, tel: 08 – 568 910 00.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Arbetscoach vid psykisk funktionsnedsättning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.