Ansök om att bli utförare för vård- och omsorgsboende i Danderyds kommun

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Danderyds kommuns valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende. Annonsering sker fortlöpande på Konkurrensverkets valfrihetswebb.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet via lagen om valfrihet (LOV), som utförare för vård- och omsorgsboende ska lämnas elektroniskt i upphandlingsstödsystemet TendSign. Inloggningsuppgifter får du vid ditt första besök på TendSign och det är kostnadsfritt. Innan du ansöker kan du ta del av förfrågningsunderlaget här under.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras ej.

Kundens val

Den enskilde väljer själv vilket vård- och omsorgsboende som är godkänt i kommunens kundvalssystem man vill flytta till. Om den enskilde inte vill eller kan välja utförare finns ett ickevalsalternativ enligt en turordningslista.

Den enskilde har alltid rätt att byta utförare inom ramen för valfrihetssystemet.

Ersättning

En äldrepeng fastställs årligen av kommunfullmäktige. Äldrepengen består av en dygnsersättning som varierar beroende på om det gäller boendeplatser med somatisk respektive demensinriktning.

Frågor och information

Frågor avseende ansökan ska ställas skriftligen i TendSign och svar ges via e-post till leverantörens kontaktperson för ansökan.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ansök om att bli utförare för vård- och omsorgsboende i Danderyds kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.