Säkerhet, kris och beredskap

Här finner du information om vad som händer om en allvarlig händelse inträffar i Danderyds kommun. Du kan läsa om vem som ansvarar för vad, vilket stöd som kommunen kan ge dig och hur du kan förbereda dig för att ta ansvar för din egen säkerhet om något skulle hända.

De flesta människor drabbas av kriser någon gång i livet. Det kan till exempel handla om att förlora en nära anhörig, att gå igenom en skilsmässa eller att drabbas av en svårare sjukdom. Det finns även kriser som drabbar flera människor samtidigt och som kräver att samhället hjälper till på flera olika sätt. Dessa kriser brukar kallas för samhällskriser, och det är dessa som vi kommer fokusera på här.

Bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen är några exempel på sådant som kan orsaka kriser i samhället. Några välkända kriser som har inträffat i Sverige de senaste åren är stormen Gudrun 2005, självmordsbombningen i centrala Stockholm 2010 och oljeutsläppen utanför Tjörn 2011. Även händelser som inträffar utanför vårt eget land kan orsaka kriser för oss. Exempel på sådana händelser är terrorattackerna mot World Trade Center 2001, tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 och askmolnet på Island 2010.

Allmän kunskap

När det inträffar en allvarlig händelse i vår närhet kan det påverka oss på olika sätt. Beroende på vad som hänt kan det ta en viss tid innan samhällets service fungerar normalt och dina vanliga rutiner kan återgå till det normala.

Informationen ger dig en allmän inledning och övergripande kunskap om dessa ämnen. Vi är alla en del av samhällets krisberedskap och kan bidra på olika sätt.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Säkerhet, kris och beredskap

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.