Boendeparkering

Du som är folkbokförd i Danderyds kommun och bor på vissa gator kan ansöka om boendeparkering. Är du nyinflyttad kan du få ett tillfälligt tillstånd på tre veckor i taget om du kan visa på godkänd flyttanmälan hos Skatteverket. Du behöver ha både beviljat parkeringstillstånd samt giltig biljett för betald boendeparkering. Du får stå i högst 7 dygn. Boendeparkeringen är alltid skyltad med områdets namn.

Ansök om boendeparkering och förnya ditt tillstånd

E-tjänst: Ansök om boendeparkering och förnya ditt tillstånd

Skriv och klipp ut ditt parkeringstillstånd och lägg det väl synligt i bilen. Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos Information Danderyd i Mörby centrum.

För boendeparkering gäller:

 • att du är folkbokförd i kommunen
 • att du är skriven på den adress som innefattas av boendeparkeringsområdet
 • att fordonet är registrerat på dig som söker eller på gift partner/sambo
 • att fordonet inte är avställt eller har användnings- och körförbud.

Tillstånd för boendeparkering gäller även för infartsparkering. Observera att du, förutom tillståndet för boendeparkering, även behöver lösa biljett i parkeringsautomaten som står på varje boendeparkering för att tillståndet ska vara giltigt.

Ansök om tillstånd för tjänstebil

Om du vill ansöka om infartsparkering och har en tjänstebil ska intyg från arbetsgivaren bifogas till din ansökan med följande information:

 • Personnummer
 • Registreringsnummer
 • Ett intyg om att du får nyttja bilen privat
 • Om bilen är leasad behöver detta stå med och från vilket leasingföretag

Om du däremot är firmatecknare räcker det att du skickar ett mejl med registreringsnummer, personnummer och vad ditt företag heter till:

Parkeringsregler i Danderyd

Danderyds kommun följer de trafikdirektiv som satts av Transportstyrelsen. Du hittar alla regler för parkering och kan söka på just din gata på:

Transportstyrelsens tjänst för trafikregler

Boendeparkeringsområden i Danderyd

Mörbyområdet:

 • Golfvägen 9 – 14
 • August Wahlströms väg 1 – 27
 • Klubbvägen 3 - 7

Invernessområdet:

 • Invernessvägenvägen 5 – 12
 • Klostervägen 1 – 7
 • Skeppsvägen 1 – 19 (ojämna nummer)

Lärargården:

 • Klockar Malms väg 25 och 27
 • Noragårdsvägen 2 A

Tranholmens boendeparkering vid Långängsstrand

Har du frågor

Behöver du hjälp, kontakta kommunens servicecenter Information Danderyd på telefon 08-568 912 60.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Boendeparkering

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.