Renovering av kajer

Här kan du läsa och få uppdateringar kring de renoveringar av kajer som sker i Danderyd.

Samsöviken byggs om

7 september

  • Projektet har påbörjats. Kajen renoveras och ett nytt gångstråk byggs i trä.
  • Vendevägen korsningen Strandvägen är nu avstängd för genomfartstrafik.

Om projektet

Med start augusti 2017 kommer Danderyds kommun att påbörja ombyggnad av kajen i Samsöviken. Den befintliga kajen är i dåligt skick och ersättas av en spont. En strandbrygga av trä kommer byggas som promenadstråk. Vidare kommer en dagvattenanläggning att anläggas på grönyta Vendevägen/Strandvägen.

Kajen i Samsöviken

Visionsbild framtagen av Tikab.

Under projektet kan trafiken och framkomligheten att påverkas. Projektet beräknas vara klart under mitten av 2018. Löpande information kring ombyggnation av Samsöviken kommer publiceras på denna sida.

Fyrstigen/Germaniaviken

Projektet Fyrstigen/Germaniavägen är genomfört. 

Fyrstigen/Germaniaviken tidplan

Framnäsviken

Projektet Framnäsviken med reparation av kaj 4:1 och 4:2 är genomfört. Projektet pågick hösten 2015 till sommaren 2016.

Ombyggnad av Framnäsviken

Genomförandebeskrivning Framnäsviken

Teknisk beskrivning för anbud

Information inför spontning

Framnäsviken infoblad nr 6 - maj 2016

Framnäsviken infoblad nr 5 - april 2016

Framnäsviken infoblad nr 4 - feb 2016

Framnäsviken infoblad nr 2 - juli 2015

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Renovering av kajer

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.