Renovering av kajer

Här kommer vi löpande informera om vad som sker under renoveringen av kajerna i Danderyd. Informationen kommer från Skanska Sverige AB som genomför arbetet.

Fyrstigen/Germaniaviken

Våra inplanerade arbeten kunde inte startas enligt tidigare avisering, (d.v.s. vecka 45), framförallt p.g.a. andra pågående gatuarbeten längs Fyrstigen (läggning av Fiberoptik).

Nu har vi smugit iväg med förberedande arbeten och planerar att komma igång med borrning av stålpålar under vecka 48

Danderydskajer produktionstidplan

Notera följande:

  • Körväg för personbilar kommer att ha en begränsad bredd (cirka 2,2 meter.) längs vissa sektioner på Fyrstigen, beroende på tidpunkten för olika arbeten. I detta fall kommer körvägen vara välmarkerad och säkrad.
  • Vid ”stora leveranser” som byggvaror och diesel kontakta oss så att vi samordna dem med pågående arbeten. Kontakta oss helst en vecka innan, om möjligt.
  • För samordning av trafik på Fyrstigen eller vid ev. olägenheter för er kontakta i första hand ansvarig arbetsledare på plats Ulf Pettersson (070-378 79 31) och i andra hand Skanskas produktionsledare Robin Karlsson (070-515 99 98).

Vid generella klagomål och missnöje med pågående arbeten kontakta oss i följande ordning:
1- Ulf Pettersson
2- Robin Karlsson
Ser fram emot ett trevligt samarbete.

Med vänlig hälsning Skanska Sverige AB

Framnäsviken

Danderyds kommun utför reparationsarbeten av kaj 4:1 och 4:2 i Framnäsviken. Arbetet beräknas pågå från höst 2015 till sommar 2016.

Ombyggnad av Framnäsviken

Objekt 4:1

Kajen ligger i nordvästra delen av Framnäsviken och längs Svalnäsvägen. Marksättningar pågår bakom kajen och utförd geoteknisk undersökning visar att tillräcklig säkerhet för totalstabilitet saknas längs kajen och vägen.

Uppdraget omfattar att på totalentreprenad utföra en KC-pelarförstärkning av marken bakom kajen så att tillräcklig geoteknisk stabilitet erhålls.

Objekt 4:2

Kajen ligger i inre delen av Framnäsviken och utgörs av en betongkonstruktion på en rustbädd som vilar på pålar.

Uppdraget omfattar en totalentreprenad där befintlig konstruktion kan finnas kvar men där ny vattentät spontning som förhindrar vattengenomträngning och fortsatt erosion ska projekteras och byggas. En ny betongkaj med 120 års livslängd ska byggas.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Genomförandebeskrivning Framnäsviken

Teknisk beskrivning för anbud

Information inför spontning

Framnäsviken infoblad nr 6 - maj 2016

Framnäsviken infoblad nr 5 - april 2016

Framnäsviken infoblad nr 4 - feb 2016

Framnäsviken infoblad nr 2 - juli 2015

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Renovering av kajer

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.