Renovering av kajer

Kajen i Samsöviken

Visionsbild framtagen av Tikab

Här kan du läsa och få uppdateringar kring de renoveringar av kajer som sker i Danderyd. Samsöviken är den plats som just nu byggs om.

Nyheter från projekt Samsöviken 

Varje månad skickar vi ut ett informationsbrev kring vad som sker i projektet. Vill du få informationsbrevet i din mejl kontakta projektledaren:

Informationsbrev 

I informationsbrev 2 skriver vi om arbetet med spontning längs kajen. Projektet kommer även påbörja betongarbeten. Projektet vill även påminna om vikten att alla följer de anvisningar som finns vid arbetsområdet och inte passera genom grindarna. 

Infoblad 1 oktober, Samsöviken

Infoblad 2 november, Samsöviken

Om projektet

Med start augusti 2017 kommer Danderyds kommun att påbörja ombyggnad av kajen i Samsöviken. Den befintliga kajen är i dåligt skick och ersättas av en spont. En strandbrygga av trä kommer byggas som promenadstråk. Vidare kommer en dagvattenanläggning att anläggas på grönyta Vendevägen/Strandvägen.

Under projektet kan trafiken och framkomligheten att påverkas. Projektet beräknas vara klart under mitten av 2018. Löpande information kring ombyggnation av Samsöviken kommer publiceras på denna sida.

Fyrstigen/Germaniaviken

Projektet Fyrstigen/Germaniavägen är genomfört. 

Fyrstigen/Germaniaviken tidplan

Framnäsviken

Projektet Framnäsviken med reparation av kaj 4:1 och 4:2 är genomfört. Projektet pågick hösten 2015 till sommaren 2016.

Ombyggnad av Framnäsviken

Genomförandebeskrivning Framnäsviken

Teknisk beskrivning för anbud

Information inför spontning

Framnäsviken infoblad nr 6 - maj 2016

Framnäsviken infoblad nr 5 - april 2016

Framnäsviken infoblad nr 4 - feb 2016

Framnäsviken infoblad nr 2 - juli 2015

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Renovering av kajer

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.