Välkommen till Specialpedagogiskt Centrum (SPEC Danderyd) - Tillgänglig förskola & skola

SPEC Danderyds syfte är att bidra till en tillgängligare förskola och skola. Personal kan vända sig till oss med frågor kring barn och elever i behov av extra utmaningar, anpassningar och särskilt stöd. Frågorna kan också handla om mångfald, inkluderande verksamhet och tillgängliga lärmiljöer.

SPEC Danderyd erbjuder

  • Specialpedagogisk handledning och rådgivning
  • Utbildning i alternativa lärverktyg
  • Utlåning av alternativa lärverktyg, litteratur, mm.
  • Nätverk för representanter från förskolorna samt speciallärare och specialpedagoger från skolorna

Nyheter