Frågor och svar om asylsökande i Sverige

Här kan du få svar på vanliga frågor om asylsökande i Sverige. Informationen kommer från Migrationsverket.

Hur många asylsökande kommer till i Sverige och Stockholms län just nu?

Migrationsverket har de senaste dagarna gått in i ett nytt läge med 1500-2000 asylsökande per dag i hela landet. Under vecka 42 sökte omkring 9 142 personer asyl i Sverige, av dessa var 2 378 ensamkommande barn. . I region Stockholm var det 2 417 personer varav 711 ensamkommande barn.

Vilka är det som kommer till Sverige och Stockholms län?

De personer som kommer till Sverige just nu kommer framför allt från Syrien, Afghanistan, Irak. De tar olika vägar för att nå hit, både via färjor och längre resväger igenom Europa.

Vad är skillnaden på de som söker asyl i Sverige, och de som befinner sig i Sverige utan avsikt att söka asyl utan vill resa vidare?

Migrationsverket hjälper alla människor som söker asyl i Sverige. Migrationsverket ser till att ordna boende för de som behöver hjälp med det och ekonomiskt bistånd. Övriga samhällsaktörer, så som polis och kommun, ansvarar för dem som inte väljer att söka asyl.

Varför måste asylsökande bo på evakueringsplatser?

Migrationsverkets egna boendeplatser räcker just nu inte till i alla delar av landet. Vi arbetar kontinuerligt med att öppna nya boenden och att frigöra platser på de boenden vi har. Läget är dock mycket ansträngt och för att ge alla asylsökande tak över huvudet måste vi ta till nya lösningar. Därför har vi i vissa delar av landet börjat använda tillfälliga boendeplatser i kommuner och i andra myndigheters regi, så kallade evakueringsplatser. Det handlar om att de som söker asyl tillfälligt får bo i gymnastiksalar, skolor och andra lokaler som kommunerna kan ställa i ordning.

Vad är kommunernas evakueringsplatser?

Sveriges kommuner har evakueringsplatser som kan ställas iordning för boende i samband med kriser, till exempel större bränder eller naturolyckor då människor behöver evakueras från sina hem. Det kan vara idrottshallar, skolor eller liknande som görs om till sovsalar. Länsstyrelserna har på uppdrag av Migrationsverket och i sammarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), under hösten inventerat hur många platser kommunerna kan ställa i ordning och Migrationsverket har nu börjat ta dessa i anspråk. Det är ett tillfälligt boende där ett stort antal asylsökande kan få tak över huvudet medan de väntar på att Migrationsverket ordnar ett mer långsiktigt boende.

Hur länge kommer asylsökande att bo i kommunernas evakueringsplatser?

Tanken är att de asylsökande ska bo på kommunernas evakueringsplaster så kort tid som möjligt. Så snart nya plaster blir lediga i Migrationsverkets ordinarie boenden ska de flytta vidare till ett boende som lämpar sig bättre i väntan på beslut om asyl.

Vem ansvarar för evakueringsplatserna?

SKommunerna ansvarar för driften av dessa boenden, till exempel mat, sängutrustning, städning och tolk. Migrationsverket har i övrigt samma ansvar för dessa boenden som för andra tillfälliga boenden.
Migrationsverket ansvarar för asylsökandes resor till kommunala boenden med evakueringsplatser; från kommunala boenden med evakueringsplatser till Migrationsverkets ordinarie boenden, när vi har ordnat fram nya platser. Respektive mottagningsenhet ansvarar för information till de asylsökande i respektive evakueringsboende på samma sätt som i Migrationsverkets egna asylboenden. Kommunerna ansvarar i sin tur för att ställa i ordning lokalen, personalresurser, att ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder, eventuellt behov av tolk, mat och dryck, städning samt
hälso- och brandskydd. Kommuner kan sedan begära ersättning från Migrationsverket för boende-, mat- och personalkostnader.

Var tar de asylsökande vägen sen?

De asylsökande bor på evakueringsplatserna tills Migrationsverket har hittat ett mer permanent boende åt dem. Detta ska inte ta mer än några dagar. Om den asylsökande har familj på Migrationsverkets boenden någonstans i Sverige försöker vi att återförena dem så snart som möjligt.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Frågor och svar om asylsökande i Sverige

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.