Funktionsnedsättning

Om man har en funktionsnedsättning kan man få stöd att leva så självständigt som möjligt och delta aktivt i samhällslivet.

Stöd till personer med funktionsnedsättning ges i huvudsak utifrån två lagrum:

  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Socialtjänstlagen (SoL)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag som ger personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar möjlighet till stöd och service. Målet är att få möjlighet att leva som andra. LSS innehåller tio insatser.

Om du inte omfattas av LSS kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ibland kan man ha rätt till insatser enligt både SoL och LSS.

Personer som tillhör LSS-personkrets:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld.
3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

LSS-handläggaren utreder om du har rätt till den ansökta LSS-insatsen. Alla insatserna är behovsprövade. Det innebär att det är behovet av stöd som avgör vilka insatser som kan beviljas.

Information eller ansökan om hjälp- och stöd insatser:
LSS-handläggare/gruppledare på socialkontoret telefon 08-568 910 00
Läs mer om LSS-insatser för LSS-personkrets

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Hos socialpsykiatrigruppen kan du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning få hjälp med att få din vardag att fungera. Du kan bli beviljad olika insatser som utformas tillsammans med dig.

Information eller ansökan för psykiskt funktionshindrade:
Gruppledare socialpsykiatri telefon 08-568 910 00
Läs mer om insatser för psykiskt funktionshindrade

Personer med funktionsnedsättning i behov av hemtjänst

Information eller ansökan om hemtjänst:
Gruppledare för handläggning av hemtjänstärenden telefon 08-568 910 00
Läs mer om hemtjänst

Socialnämndens inriktningsmål är att omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Funktionsnedsättning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.