Stödgrupper i Danderyds kommun

Paraply 1

Grupper för barn- unga och föräldrar

Anhörigstödet

Grupper för dig som:

  • stöder äldre.
  • är ung anhörig till förälder med demenssjukdom.
  • är anhörig till person med demenssjukdom.

Nätverk för:

  • anhöriga till personer med beroendeproblematik.
  • anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • föräldrar/anhöriga till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Enbraplats - webbaserat anhörigstöd. Du kan få tips, råd och information och kan nätverka med andra anhöriga på nätet.

Öppenvårdsgrupper

  • Motivationskurs: För dig som funderar över ditt användande av droger eller alkohol.

  • Spelberoendekurs: För dig som har svårt att kontrollera ditt spelande om pengar.

  • Återfallspreventionskurs: För dig som strävar efter att uppnå och bevara nykterhet eller drogfrihet.

  • Anhörigprogram: Är du anhörig till en person som har alkohol eller drogproblem och vill delta i ett anhörigprogram?

För mer information kontakta Danderyds kommun. Tfn växel 08-568 910 00.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Stödgrupper i Danderyds kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.