Trygg och säker

Räddningsledning. Fotograf: Jonas Nyström, Storstockholms brandförsvar
Säkerhetsarbetet i Danderyds kommun syftar till att medborgare, medarbetare och de som vistas i kommunen ska känna sig trygga och säkra. Även kommunens miljö och egendom omfattas i säkerhetsarbetet.

En trygg och säker kommun

I säkerhetsarbetet ingår även arbete med bland annat försäkringar, internt skydd, personsäkerhet, skadegörelse samt lagstadgade krav om planering för att förebygga brand och andra typer av olyckor samt extraordinära händelser.

Trygg i Danderyd är det brottsförebyggande rådet i kommunen och ger råd om hur du kan skydda dig mot brott.

Fotograf: Jonas Nyström, Storstockholms brandförsvar

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Trygg och säker

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.