Invandring och integration

Danderyds kommun kommer under år 2017 att ta emot 148 personer med uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Utöver de 148 personerna kommer ett antal ensamkommande barn att bli anvisade till kommunen. Detta i enlighet med Länsstyrelsens beslutade kommunfördelningstal utifrån regeringens uppdrag. Enligt Länsstyrelsens och Migrationsverkets prognos för 2017 ska Danderyds kommun under året ta emot 19 ensamkommande barn.

Därutöver flyttar nyanlända personer som ordnat med egen bostad till kommunen, så kallad EBO, samt personer som har fått uppehållstillstånd på anknytning till anhörig eller andra skäl.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Invandring och integration

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.