Eldningsförbud i Danderyd

2017-07-15 08:39

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller från den 14 juli och tills vidare i hela Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

För mer information
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Eldningsförbud i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.