Bredare cykel- och gångbanor

2017-04-19 16:28

ringen renovering

Nu ska cykelbanor och gångvägar i Danderyd rustas upp. En av de mest trafikerade delarna av huvudcykelstråket genom Danderyd, från Hortus fram till Ängsvägen, ska breddas och få ny beläggning.

Cykelvägen ska också få mjukare kurvor och nya överfarter. Gångbanor längs samma sträcka ska också breddas och få ny beläggning.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Bredare cykel- och gångbanor

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.