Nya timavgifter för miljötillsyn och livsmedelskontroll

2017-01-03 14:10

För 2017 gäller nya timavgifter för tillsyn, kontroll och registrering inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden. Avgifterna baseras på Sveriges kommuner och landstings modell för beräkning av kostnader.

Avgifterna för 2017 är fastställda till:

1149 kr/timme för tillsyn enligt miljöbalken
1290 kr/timme för planerad kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
1140 kr/timme för registrering av livsmedelsverksamheter
1140 kr/timme för extra offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter

Mer information om Danderyds kommuns taxor för miljötillsyn och livsmedelskontroll

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nya timavgifter för miljötillsyn och livsmedelskontroll

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.