Alkoholtillstånd och servering

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker i Danderyds kommun. Det är kommunens socialnämnd som beslutar om tillstånd för servering av alkoholdrycker; starköl, vin och sprit och andra jästa alkoholdrycker. Nämnden ansvarar också för tillsynen av alkoholserveringen.

Kontakta kommunens tillståndshandläggare

Telefon måndagar och tisdagar 08-568 911 17 
Du kan även nå handläggaren på fredagar under ojämna veckor.

Det finns tre typer av tillstånd som du kan ansöka om:

 • Stadigvarande tillstånd: Tillstånden kan omfatta servering till allmänheten, slutna sällskap och servering i inrikes trafik på fartyg. 
 • Cateringtillstånd: Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.
 • Tillfälligt tillstånd: Tillstånden kan omfatta servering till allmänheten eller slutna sällskap.

Mer information

Info om stadigvarande tillstånd

Info om tillfälligt tillstånd för allmänheten

Info om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd vid slutet sällskap

Ansökan om tillfälligt tillstånd för allmänheten

Meritförteckning vid ansökan om alkoholtillstånd

Anmälan vid catering till slutet sällskap

Anmälan av serveringsansvariga personer

Uppgifter om kassaregister 

Anmälan om tillfälligt tillstånd för provsmakning

Så mycket kostar serveringstillståndet

I avgiftsförteckningen redovisas vad det kostar att söka serveringstillstånd, kostnaderna är uppdelade på ansökningsavgifter och tillsysnsavgifter.

Avgiftsförteckning

Vad händer med din ansökan?

Kommunen bedömer de sociala konsekvenserna för det geografiska område där serveringsstället är beläget. Det kan till exempel gälla ungdomsproblem eller risk för bullerstörningar. Ansökan bedöms så snart uppgifter kommit från bland annat polisen, som undersöker ordnings- och säkerhetsfrågor och kontrollerar att den sökande inte har begått något brott. Uppgifter hämtas också från Skatteverket och Kronofogden.

När får serveringen börja?

Serveringen får börja så snart tillståndet är beviljat.

Tillsyn

Kommunens handläggare och polisen besöker ditt serveringsställe i samband med krogtillsyn. Då kontrolleras bland annat följande:

 • Ordning
 • Nykterhet
 • 18-årsgränsen
 • Matförsäljningen
 • Serveringstiderna
 • Kassarutinerna
 • Brandsäkerhet.

När det är tillsyn får du inte hindra kommunens handläggare att komma in lokalen där alkohol serveras. Anonyma inspektioner sker endast i undantagsfall och på förekommen anledning. Inspektionerna dokumenteras skriftligen. Inspektörer och handläggare får inte ta emot gåvor i någon form.

Vid så kallad inre tillsyn kontrolleras tillståndsinnehavaren hos kronofogden, skatteverket och polisens tillståndsenhet.

Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen påbörja en utredning, som i allvarliga fall innebär att serveringstillståndet återkallas.

Alkohollagen

Regeringens proposition: En ny alkohollag

Riktlinjer serveringstillstånd

Byte av ägare eller arrendator

Serveringstillståndet är knutet till innehavare och serveringslokal. Vid byte av ägare eller arrendator måste den ansöka om tillstånd som prövas på samma sätt som ansökan om nytt tillstånd.

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

När behöver du inte ansöka om serveringstillstånd?

I det flesta fall behövs ett serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker. Men det finns undantag. Man behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående tre krav är uppfyllda:

 • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap
 • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringstillstånd krävs inte heller för servering till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden, se socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen

 

 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Alkoholtillstånd och servering

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.