Lokaler

Danderyds kommun har för närvarande få lokaler för uthyrning eller försäljning. Därför ska du i första hand vända dig till den privata marknaden för att hitta lämplig lokal i kommunen.

De allra flesta av lediga lokaler i Danderyd som hyrs ut och säljs hittar du på:

Exponent, hyres- och fastighetskonsult
Komfast fastighetsutveckling
Lokalbörsen
Lokaler.nu Danderyd
Lokalguiden
Lokalnytt
Matchoffice
Objektvision
Verksamhetslokaler.se

Andra sätt att finna lediga lokaler är via fastighetsmäklare, kontakter med fastighetsägare och fastighetsförvaltare, samt genom annonser i tidningar och andra medier.

Bra är också att besöka företagsområden och leta efter tomma lokaler - ofta sätts en skylt upp när en lokal är ledig.

Kommunens fastigheter

Tekniska kontorets fastighetsavdelning förvaltar de flesta av kommunens lokaler och byggnader. Tekniska kontoret svarar även för projektering av ny- och ombyggnader samt underhålls- och driftplanering. Olika entreprenörer sköter den dagliga driften och underhållet.

Vissa fastigheterna ägs av Danderyds kommuns helägda bolag Djursholms AB, bland annat Djursholms slott. Kontakta Djursholms AB:s VD David Grind på 08-568 910 38 eller mejl:

Drift, tillsyn och felanmälan av kommunens fastigheter

L&T, Lassila & Tikanoja, sköter teknisk drift, tillsyn och underhåll av Danderyds kommuns och Djursholms AB:s fastigheter. Felanmälan dygnet runt till L&T på 08-568 912 86 eller via mejl:

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Lokaler

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.