Utbildningsnämnden

Innan nämndens sammanträde publiceras kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat. Alla dokument är granskade enligt personuppgiftslagen (PUL). Ibland har vissa uppgifter strukits. Det kan också hända att en handling inte läggs ut alls.

Från och med 2018 publiceras kallelser, handlingar och protokoll i vår mötesportal, se instruktioner nedan:

  • Klicka på länken Mötesportalen
  • Klicka på Nämnder och styrelser
  • Välj mötesdatum och ta del av kallelser, handlingar och protokoll.

Gå till mötesportalen

Kallelser, handlingar och protokoll för 2009-2017 finns här: