Kommunarkivet

Gammal bok från Danderyds kommunarkiv
I Danderyds kommunarkiv finns arkivmaterial från 1600-talet fram till idag.

Varje myndighet i kommunen bildar ett eget arkiv (vilket kallas för arkivbildare). Arkivet förvaras hos arkivbildaren under många år innan materialet levereras till kommunarkivet för slutförvaring. Det här innebär att kommunarkivet ständigt fylls på med framtidens historia.

Vi kan upplysa dig om vilka arkiv vi har på kommunarkivet och söka fram de arkivhandlingar du efterfrågar. Kommunarkivet tar hand om arkiven från kommunens egna förvaltningar och verksamheter såsom socialtjänsten, kultur- och fritidsverksamhet, stadsplanering, bygglov samt förskolor och skolor m.m.

Varje förvaltning/nämnd och kommunal verksamhet är en egen myndighet. Varje myndighet bildar ett eget arkiv och till arkivet finns en arkivförteckning och dokumenthanteringsplan som synliggör vilka handlingar som finns. Arkiven innehåller handlingar som exempelvis protokoll, beslut, diarier, fotografier och ritningar.

Förvaltningarna har kvar sina arkivhandlingar i sina närarkiv innan de levereras till kommunarkivet. Detsamma gäller övrig kommunal verksamhet. När handlingar ska levereras till kommunarkivet framgår av myndigheternas dokumenthanteringsplaner. Rådgör med kommunarkivet om du är osäker på var en arkivhandling förvaras.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kommunarkivet

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.