Anslag/bevis: Protokoll socialutskottet 2018-02-14

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Paragrafer

21-48

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Datum då anslaget tas ned

2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis: Protokoll socialutskottet 2018-02-14

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.