Anslag/bevis: Socialnämnden 2018-01-23

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-23

Paragrafer

§§ 1-14 ej § 2

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-31

Datum då anslaget tas ned

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis: Socialnämnden 2018-01-23

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.