Skolval 2018 - 2019

Skolvalet till höstterminen 2018 öppnar tisdagen den 9 januari. Sista dag att göra skolval är torsdagen 8 februari.

Gör ditt skolval här

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obilgatorisk och inte längre en frivillig skolform. Det innebär att alla barn ska göra ett skolval till förskoleklass.

Information om skolvalet skickas till föräldrar vars barn ska göra skolval under december och januari. Skolval görs via Ansök till förskola och skola. Läs mer om reglerna nedan. Beskrivningar av de olika skolorna finns under Jämför skolor.

Innan skolvalet kan föräldrar och barn besöka skolorna på öppet hus och informationsträffar.

Vilka omfattas av skolvalet?

  • Alla barn som fyller 6 år under året då skolvalet genomförs ska välja förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obilgatorisk.
  • Skolval görs av samtliga elever som ska börja årskurs 7.
  • Skolval till årskurs 4 görs av elever vid Svalnässkolan och Ösbyskolan.
  • Om barnet ska börja i årskurs 1 och inte har gått i förskoleklass tidigare, kan vårdnadshavarna nu välja skola. Detta görs också i skolvalssystemet.

Skolvalsregler och riktlinjer

Skolvalsregler och riktlinjer

Hur görs skolvalet?

Skolvalet görs via Ansök till förskola och skola.

  1. Logga in
  2. Gå längst ned på sidan, klicka på "Ärenden att besvara" och gör skolvalet genom att välja tre alternativ och rangordna dem som 1:a, 2:a och 3:e handsval oavsett om det gäller kommunal eller fristående skola. Det finns också möjligheter att ange "Skola utanför kommunen".
  3. Den andra vårdnadshavaren måste godkänna skolvalet genom att logga in, klicka på "Ärenden att besvara" och bekräfta det skolval som den första vårdnadshavaren gjort.

Hur gör vi om vi vill ändra vårt skolval?

Om ni vill ändra något i skolvalet, till exempel vilken skola som är förstahandsval, kontakta

Val till skola utanför Danderyd

Eleven kan också välja en kommunal eller fristående skola i annan kommun. Ni gör skolvalet i skolvalssystemet men anger ”Skola utanför Danderyd” som alternativ. Det är viktigt att ni själva dessutom kontaktar skolan utanför Danderyd som ni vill välja för ert barn för att få besked om det finns plats. Observera att valet i skolvalssystemet bara skickas vidare till skolor inom Danderyd. Eftersom kommunen ska se till att alla elever har en skolplats är det ändå viktigt att ni gör skolvalet.

Information om skolplacering

Det är rektor som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar i skolorna i Danderyd är klara under första halvan av mars. Då skickas placeringsbesked till vårdnadshavarnas e-postadresser. Barnets vårdnadshavare måste skriva under placeringsbeskedet och returnera det till skolan. Mer information om detta finns i placeringsbeskedet.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Skolval 2018 - 2019

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.