Försäkringar

Barn som cyklar
Danderyds kommun har ett försäkringsskydd som omfattar bland annat olycksfallsförsäkring samt tjänstereseförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Denna försäkring gäller

  • för förskolebarn under verksamhetstider
  • för skolbarn under hela året, dygnet runt
  • för vissa grupper, för vilka kommunen har ett särskilt ansvar

Villkor för olycksfallsförsäkring och anmälan av olycksfall

Tjänstereseförsäkring

Denna försäkring gäller för skolbarn vid skolresa och för kommunanställda vid tjänsteresa:

Villkor för tjänstereseförsäkring

Kommunens försäkringsbolag:

Stockholmregionens försäkrings AB

För ytterligare information och frågor om försäkringar:

.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Försäkringar

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.