Sprinkler

Nya förbindelser med dricksvatten avsedda för enbart sprinkler tillåts inte i Danderyds kommun.

I de fall sprinklerlösningar önskas på den egna fastigheten hänvisas till befintlig förbindelse. Anledningen är att Danderyds kommun ansvarar för att vattenkvaliten håller livsmedelsstandard och sprinkleranslutningar kan äventyra detta.

Tjänstemannautredning - sprinkleranläggningar

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Sprinkler

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.