Anslutning till vatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt VA ska du lämna in en skriftlig anmälan, ”VA-anmälan”. Detta gäller även vid tillfällig anslutning, så kallat byggvatten, och vid förändringar på fastigheten, till exempel vid anslutning av ytterligare byggnad).

Tänk på att du ska göra en bygganmälan hos Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Bygganmälan krävs för de arbeten som ska göras inom din egen fastighet.

Blankett för VA-anmälan enbostadshus

Blankett för VA-anmälan flerbostadshus

Efter att vi handlagt din VA-anmälan, kontaktar vi dig för ett samråd om placering av din förbindelsepunkt. Förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar ansluts till kommunens ledningar. Förbindelsepunkten placeras normalt utanför tomtgränsen och utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde.

För mer information om anslutning till vatten och avlopp se allmänna bestämmelser för användande av Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Blankett ABVA

Servitut

Om dina VA-ledningar ska dras över en annan fastighet, krävs det att servitut för detta upprättas av lantmäteriverket. Detta utförs företrädesvis i samband med fastighetsbildningen.

Gemensamma VA-ledningar

Om ni vill samsas med en eller flera grannar om att ha gemensamma VA-ledningar måste lantmäteriförrättning genomföras om att bilda gemensamhetsanläggning. Detta utförs företrädesvis i samband med fastighetsbildningen.

VA-taxa 2015

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslutning till vatten och avlopp

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.