Hemkompostering

Om du komposterar matavfall på din fastighet ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan går att göra här i formuläret eller med blanketten som du hittar under det här stycket. En avgift tas ut för handläggning av din anmälan. Avgiften är för närvarande 1 149 kronor per timme. En komplett anmälan tar vanligtvis en timme att handlägga.

Anmälan om kompostering

Tänk på följande innan du börjar kompostera:

  • Din kompost ska inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön
  • Din kompostbehållare ska vara skadedjurssäker
  • Om du ska kompostera året om ska komposten vara isolerad
  • Din kompostrest ska spridas inom den egna fastigheten

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Typ av fastighet*


Komposten är

*= obligatoriska uppgifter
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Hemkompostering

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.