Större utvecklingsprojekt

Här presenteras några av de större utvecklingsprojekt som antingen pågår eller planeras i kommunen.

Nya Mörby Centrum

Skandia Fastigheter genomför utbyggnad av köpcentrumet vid Mörby Centrum. Projektet omfattar även ny kontorsbebyggelse och fler parkeringsplatser.

För mer information om projektet

E18-utredningen/centrala Danderyd 

Trafiken längs E18 orsakar både buller och partikelutsläpp. Om vägen förläggs i tunnel kan miljön förbättras och yta frigöras för nya bostäder. En utredning om att eventuellt tunnelförlägga E18 genom Danderyd pågår och fyra olika scenarier finns framtagna. Politiskt inriktningsbeslut beräknas fattas under 2017.

För mer information om projektet

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Större utvecklingsprojekt

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.