Olovligt byggande

Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan utförs utan att startbesked har medgivits betraktas åtgärden som olovligt utförd.

Byggnadsnämnden kan besluta att rättelse ska ske vid olovligt byggande. I vissa fall kan nämnden bevilja lov och ge startbesked i efterhand. Startbesked i efterhand medför dock en byggsanktionsavgift.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Olovligt byggande

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.