Tyck till om kommunens näringslivsarbete!

Danderyds kommun inleder processen med att ta fram en näringslivspolicy. Nu vill vi ha dina synpunkter som företagare. Delta i vår enkät senast 15 november.

En näringslivspolicy syftar till att tydliggöra och prioritera de insatser som bidrar till att utveckla företagsklimatet i kommunen. Näringslivspolicyn tydliggör även vem som ska göra vad och möjliggör en systematisk uppföljning av näringslivsarbetet.
 
En viktig del i detta arbete är att lyssna på dig som är företagare i kommunen. Vi är intresserade av vilka områden du tycker är viktigast för oss att prioritera i det fortsatta arbetet med kommunens företagsklimat och skulle vara tacksamma om du hjälper oss genom att svara på fem korta frågor.
 
Områdena kommer därefter att diskuteras djupare vidare på ett antal workshops med kommunens företagare, politiker och tjänstemän och ligga till grund för innehållet i näringslivspolicyn där du har möjlighet att påverka. Vänligen skicka in era svar senast den 15 november.

Till enkäten:

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=282444acdeb826f6f979442e8ee3caf06c99f23&Origin=Direct


Har du frågor? Kontakta:
lina.pennlert@danderyd.se

Tack för din medverkan!

Lina Pennlert
Näringslivsstrateg