Så här går medsignering i en e-tjänst till:

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

medsignering
  1. Användare 1 loggar in, fyller i e-tjänsten, signerar, sparar och skickar.
  2. Användare 1 får ett e-postmeddelande som bekräftar att uppgifter har signerats och skickats in.
  3. Användare 2 får ett e-postmeddelande med en länk till Mina sidor. Under Signeringsärenden kan användare 2 signera och skicka in e-tjänsten.
  4. Om användare 2 har skrivit under får användare 1 en kvittens på signeringen och e-tjänsten skickas in till kommunen. Om användare 2 har avböjt underskrift av e-tjänsten får användare 1 meddelande om att signering avböjts och därmed ej är giltig.

Signeringsärende - Mina sidor

Innan en e-tjänst som kräver medsignering har signerats av resterande användare (det kan vara en eller flera) ligger ärendet dolt och handläggare får inga uppgifter om ärendet.