Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan samt i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska det aktuella språket vara ett levande språk som dagligen används hemma. Minst en av föräldrarna ska ha språket som modersmål. Adopterade barn med annat modersmål än svenska har också rätt till modersmålsundervisning. 

Det ska finnas minst fem elever i kommunen som ska läsa språket för att undervisningen ska kunna starta. Detta gäller dock inte för nordiska språk eller något av de nationella minoritetsspråken. 

Från och med höstterminen 2019 erbjuds modersmålsundervisning från årskurs 1, inte från förskoleklass. Enligt skollag och läroplan ska förskoleklassen arbeta med flerspråkiga elever på motsvarande sätt som förskolan.

Ansökan om modersmålsundervisning

Avanmälan av modersmålsundervisning

Studiehandledning på modersmålet

För elever som nyligen har kommit till Sverige, och därför inte tillräckligt bra kan följa undervisningen på svenska, finns möjligheten att få undervisningen förklarad på modersmålet. Detta kallas studiehandledning.

Det är skolans rektor som beslutar om en elev har rätt till särskilt stöd i form av studiehandledning. Studiehandledningen ingår då i det åtgärdsprogram som skolan ska skriva för eleven.

Förberedelseklass

Ett alternativ för elever som är nyanlända i Sverige, och som behöver lära sig svenska samtidigt som de kommer in i den svenska skolan finns i den förberedelseklass som finns på Kevingeskolan. Den är till för elever i årskurs 2-6. Där går eleven en kortare tid tills det är möjligt att gå i en vanlig klass i den skola som föräldrarna väljer.

Yngre elever i förskoleklass eller årskurs 1 börjar på den skola som familjen väljer. Högstadieelever rekommenderas att välja Mörbyskolan. Nyanlända gymnasielever kan gå ett introduktionsprogram på Danderyds gymnasium.

Mer information

Ärendegång vid ansökan modersmålsundervisning åk 1-9

Rutiner vid ansökan om modersmålsundervisning åk 1-9

Riktlinjer och rutiner för studiehandledning på modersmål

Samtal inför modersmålsundervisning

Ansökan om studiehandledning på modersmål

Avanmälan studiehandledning

Riktlinjer för modersmålsundervisning

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.