Före Bornholmsmodellen – Språklekar i förskolan

Välkommen till en halvdags utbildning 9 oktober där Görel Sterner föreläser om materialet Före Bornholmsmodellen.

Senare års forskning visar att språklekar i förskolan ökar barnens språkliga medvetenhet och förbereder dem för skolans läs- och skrivinlärning. Det gäller inte minst för barn som riskerar att utveckla svårigheter.

Forskningen betonar särskilt att samtidigt som språklekarna ska vara lustfyllda för barnen måste de också vara tydliga, strukturerade och genomföras med kontinuitet.

Görel Sterner och professor Ingvar Lundberg, forskare inom läs- och skrivutveckling gav för några år sedan ut Före Bornholmsmodellen - Språklekar i förskolan. Materialet är tänkt att användas systematiskt och planmässigt med sikte på att stärka alla förskolebarns språkliga medvetenhet och samtidigt förebygga senare lässvårigheter. Boken reviderades 2018 och är uppdaterad med senare års forskning om yngre barns språkutveckling. I samband med det har också boktitlar, ramsor och vissa språksamlingar förändrats.

Boken Före Bornholmsmodellen - Språklekar i förskolan

Om föreläsaren

Görel Sterner är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog som har ägnat större delen av sitt yrkesverksamma liv åt undervisning, utvecklingsarbeten och forskning kopplat till barns läsutveckling och begreppsutveckling i matematik. Hon arbetar idag som forskare vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.

Datum och plats

Onsdag 9 oktober i Banérsalen, Djursholms slott.

Dagen är uppdelad i två sessioner vilket möjliggör att förskolorna kan anmäla flera förskollärare från varje förskola. Förmiddagsgrupp kl. 8.30-11.30 och eftermiddagsgrupp 13.00-16.00.

För vem?

Utbildningen riktar sig till förskollärare som undervisar barn 2-5 år i förskolan.

Varmt välkommen!

Kontakt

Anna Wennerkvist tel 08 568 915 58,

anna.wennerkvist@danderyd.se

Anmäl dig till föreläsningen

När vill du delta på föreläsningen?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.