Nybyggnadskarta

Om du planerar att söka bygglov för en ny huvudbyggnad ska du beställa en nybyggnadskarta.

Kartan används som situationsplan i samband med bygglovsansökan om du ska bygga ett nytt bostadshus eller annan större byggnad. Kartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, vägar, höjder samt planbestämmelser.

För information om vatten- och avloppsledningar samt anslutningspunkter, vänligen kontakta Tekniska kontorets VA-avdelning. Observera att kommunen bara har information om kommunala VA-ledningar. För uppgifter om elledningar, fjärrvärmeledningar eller teleledningar får du kontakta respektive nätägare för information.

Leveranstiden är cirka fyra veckor. Kartan debiteras i samband med leverans, kostnaden grundas på tomtstorlek.

Kartbeställningar skickas till: 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.