Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

På den här kartan kan du välja att visa var olika verksamheter eller aktiviteter finns i Danderyd.

Klicka på ikonen ”Hitta på kartan” och välj vilken eller vilka verksamheter eller aktiviteter du vill se på kartan. 

Den eller de verksamheter/aktiviteter du valt kommer att visas på webbkartan. Klicka på en av dem som visas för att se namn och adress till verksamheten eller aktiviteten. 

Du kan också använda ikonen "Adressök" där du skriver in gatuadress till den verksamhet eller aktivitet du söker.