Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Spice

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Box 66, 182 05 Djursholm

Fritidsgårdschef
Jonas Jonsson

08-568 910 86

Just nu förekommer mycket information i media om unga som tar drogen spice. Men vad är spice och vad händer när någon tar drogen?

Följ länken under det här stycket, där kan du läsa mer om spice. Informationen är framtagen av Kunskapskällar'n i Göteborgs stad. I foldern finns information om vad spice är, hur det påverkar kroppen och vilka bieffekter det kan ge. Längst bak hittar du även information om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Läs mer om spice

Här kan du få bra hjälp

Resursteamet

Stöd till barn och ungdom

Maria Ungdom