Projektledaren har ordet

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Jonas Jonsson är projektledare för Danderyd lyssnar och här berättar han hur han ser på projektet.

2018-10-10

Vi har nu kommit till ett väldigt intressant stadie i Danderyd lyssnar. Ungdomarna har fått jobba med sina tankar och vi börjar närma oss målet på Viktor Rydbergs gymnasium. Det som har kommit upp har framför allt handlat om grupptryck, förhållandet till vårdnadshavare och alkohol och droger. Just nu håller vi på att få ihop detta till filmer, musik, drama, föreläsningar... och det är väldigt spännande!

Allt det här kommer ni få chansen att uppleva den 4 december kl 17:30 i VRG:s aula. Missa inte det!

//Jonas

2018-09-07

Alla som arbetar med Danderyd lyssnar, inom politiken samt på verksamhetsnivå är väldigt glada över det här projektet. Det som är extra kittlande med det är att vi får vara med om en resa! Den resan kommer vi att få dela med ungdomarna, deras föräldrar och vårt fina föreningsliv.

Trots att Danderyd är en kommun med många så kallade friskfaktorer, finns det fortfarande en del unga som mår dåligt. Ett av målen med Danderyd lyssnar är att ta reda på vilka riskfaktorerna är samt hur vi kan jobba med att förstärka våra friskfaktorer.

Vi vuxna ska lyssna! Vi är så vana vid att ha svaren, men nu ska vi vara modiga och våga lyssna. Gör vi det med respekt, kommer målet som ligger i horisonten inte längre vara en hägring utan en möjlighet.

Tanken är att ungdomarna ska få utrycka sig på det sätt som passar dem bäst, antingen genom att göra en film, en podcast eller en teateruppsättning. Vad som helst fungerar, det viktigaste är att det sker på deras villkor. Sedan ska de få möjlighet att presentera berättelserna för föräldrar, föreningsliv och yngre elever.

Har ni frågor eller funderingar, hör av er!

//Jonas

E-post: , telefon 08-568 910 86