Danderyd lyssnar

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Danderyd lyssnar är ett projekt där Danderys ungdomar får en chans att berätta för de vuxna hur de har det och hur de mår. Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan ungdomarna komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Danderyd lyssnar involverar elever från Viktor Rydbergs gymnasium och Danderyds gymnasium samt Danderyds föreningsliv. Projektet tar avstamt i resultatet från Stockholmsenkäten.

den 21 november - projektet startar på Danderyds gymnasium
den 4 december - projektet avslutas på Viktor Rydbergs gymnasium

Danderyds gymnasium (Dagy)

Projektstart den 21 november

Den 21 november drar Danderyd lyssnar igång med full kraft på Danderyds gymnasium, bland elever i årskurs 1. Under dagen presenteras Danderyd lyssnar för eleverna och på kvällen även för deras vårdnadshavare och andra intresserade.

Kvällsföreläsning!

Välkommen till en presentation av vad Danderyd lyssnar är och hur ungdomarnas situation ser ut här i Danderyd, utifrån resultatet från årets Stockholmsenkät. Vi ses i lilla aulan på Dagy den 21 november kl 18. Vårdnadshavare och alla andra nyfikna är välkomna!

Föreläsare under både dagen och kvällen är Mary Juusela och Jonas Jonsson. Mary Juusela berättar om hur utanförskap känns och påverkar individens hälsa och potential och om allas lika värde! Jonas Jonsson är fritidsgårdschef och projektledare för Danderyd lyssnar.

Viktor Rydbergs gymnasium (VRG)

Avslutning den 4 december

Avslutning för Danderyd lyssnar på VRG på kvällen den 4 december klockan 17:30. Alla är välkomna!

Under kvällen, som eleverna har valt att döpa till Håll käften o' lyssna, kommer resultatet från de workshoppar som hållits inom projektet att presenteras. Evenemanget är helt och hållet framtaget av eleverna själva.

Läs mer om evenemanget Håll käften o' lyssna på Facebook

Här kan du läsa mer om vad eleverna vid VRG arbetat med inom ramen för Danderyd lyssnar.

Danderyd lyssnar på VRG

Föreningslivet

Under november kommer Danderyd lyssnar att presenteras för föreningslivet i Danderyd. Ledarna inom respektive föreningen kommer sedan att arbeta vidare med projektet med "sina" ungdomar.

Videoklipp från projektet

Moe Lahmar leder workshop om filmskapande

 

Projektet på 37 sekunder