Danderyd lyssnar

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Ungdomarna har tagit sig tid att berätta. Nu är det du som behöver ta dig tid att lyssna.

Förälder! Vi behöver dig i vårt föräldranätverk som 'Advisory board'

Vi bygger just nu ett nätverk med vårdnadshavare som ska fungera som "Advisory Board" för projektet Danderyd Lyssnar i Danderyds kommun. Målet med projektet är att öka dialogen mellan generationer.

Referensgruppen får ta del av resultat som kommer fram i projektet samt är med och ger tankar om hur vi skapar verkstad av det som kommer fram. Effektmålet på lång sikt är att drastiskt minska våra höga siffror i kommunen inom psykisk ohälsa och alkohol, tobak och narkotika.

Vill du vara med och göra skillnad?

Maila ditt intresse till vår Fritidsgårdschef

All denna stress - en ljudberättelse

Vad är det som stressar våra ungdomar så mycket? Varför känner de en så stor press?

 

Den bästa känslan - en ljudberättelse

Vad rör sig i huvudet en vanlig dag hos våra ungdomar? Vad är det som framkallar lycka, som får dem att må bra och uppnå en härlig känsla?

 

Löparrundan - en ljudberättelse

Vad rör sig i huvudet en vanlig dag hos våra ungdomar? Räcker tiden till för allt de vill hinna med? Eller känns allt som en enda lång löparrunda?

 

Om projektet

Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan ungdomarna komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Mer information om projektet Danderyd lyssnar

Danderyd lyssnar i Tv4

Inslag i Nyhetsmorgon torsdag den 31 januari 2019, där Lotta Borg Skoglund tillsammans med ungdomar från Danderyds gymnasium berättar om projektet. "Ungdomar i Danderyd mer benägna att bruka droger".

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11962950

Projektledaren har ordet

"Vi har nu kommit halvvägs i projektet Danderyd lyssnar och det är fantastiskt roligt hur mycket engagemang som projektet skapar! Det som har kommit fram med all tydlighet är att det finns en törst ifrån ungdomar att berätta om hur de ser på sin vardag och sin tillvaro här i Danderyds kommun. Men också en törst från vårdnadshavarna att lyssna!

Det är väldigt spännande med de olika workshopparna på Danderyds gymnasium där projektet nu tillsammans med Karolinska institutet och eleverna skapar en ny och unik föreläsning som vi kommer att presentera under våren. Målet med den är att ungdomarna ska få berätta om sin vardag i samförstånd och kollision med forskningen.

Vi är också i en process där vi håller på att ta fram en handlingsplan för hur vi ska gå vidare med materialet som vi har fått från ungdomarna i VRG och kommer att få från ungdomarna på Dagy."

Jonas Jonsson, projektledare för Danderyd lyssnar
2019-01-31

Om Danderyd lyssnar på Danderyds gymnasium

Sedan november 2018 pågår projektet Danderyd lyssnar på Danderyds gymnasium (Dagy). En stor avslutning kommer att hållas på gymnasiet den 4 april.

Följande workshoppar arbetar eleverna på Dagy med:

Screen – film med fritidsgårdarna
Musik – med Stage Academy
Audio – ljud med Film Capital Stockholm
Drama och bild – med Kristina Nordblom
PR och kommunikation – med Jonas Jonsson
ANT, föräldraskap, tonåring – med Charlotte Skoglund

Danderyd lyssnar på Dagy

Föreningslivet

Under november kommer Danderyd lyssnar att presenteras för föreningslivet i Danderyd. Ledarna inom respektive föreningen kommer sedan att arbeta vidare med projektet med "sina" ungdomar.