Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Skidspår

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Skidspår
Vintertid spåras skidspår i Danderyd på golfbanan i Djursholm, Rinkebyskogens motionsspår och Rösjö ängar. Här publicerar vi rapporter om spåren. Du kan även få information via skidspar.se.

Golfbanan Djursholm

 • Klubbsidan ca 1,2 km
 • Innerspår ca 950 m
 • Altorpssidan ca 1,3 km
 • Lahällsslingan ca 500 m

2018-03-02 kl. 12.00
Spårläge: Det är spårat

Skidspåren på Djursholms golfbana på skidspår.se

Altorp

 • Elljusspår 2,4 km

Rinkebyskogen

 • Grönt spår 10 km 
 • Gult spår 5 km
 • Rött spår 2,5 km
 • Elljusspår 2,5 km

Skidspåren i Rinkebyskogen på skidspår.se
Enebybergs IPs webbsida

Rösjö ängar

 • Skateslinga 1.1 km
 • Tre slingor på totalt 4 km

Skidspåren vid Rösjö ängar på skidspår.se

Vill du åka med din hund

De Norra ängarna vid Rösjö ängar är nu även till för skidåkare med hund. I övrigt gäller hundförbud i skidspåren. Hunden ska vara kopplad och gå bredvid skidspåret.