Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Hundrastgård

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hundrastgård
Danderyd har en hundrastgård som ligger i Skuggboparken, mellan Mörbyleden och Berguddsvägen invid Mörby centrum. Här kan du låta din hund springa fritt och kanske leka med andra hundar.

Kom dock ihåg att

  • Stänga grinden efter dig
  • Plocka upp efter din hund
  • Fråga andra hundägare som redan är inne i rastgården om det är ok att släppa hunden

Som hundägare är du i alla situationer ansvarig för din hund. Du måste ta hänsyn till omgivningen - både människor och djur. Koppla din hund om någon begär det!

Läs mer om vad som gäller generellt på Naturvårdsverkets hemsida.

Hitta hit

Hundrastgården ligger i Skuggboparken, ett par minuters promenad från Mörby centrum. Till Mörby centrum tar du dig enklast med tunnelbanans röda linje alternativt med buss. När du kommit fram följer du den stora vägen som går under E18, strax efter rondellen hittar du Skuggboparken på din vänstra sida. Kommer du med bil finns det parkeringsmöjligheter kring Mörby centrum.

skylt till hundrastgård

Så här står det om hundar i den lokala ordningstadgan:

§ 16
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

§ 17
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Samtliga idrottsplatsområden, samtliga av kommunen anlagda och utmärkta motions- och ridspår. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser samt bad- och lekplatser som anlagts och upplåtits till allmänt begagnande. Hundar får inte heller vistas inomhus i byggnaden Mörby centrum i de delar som utgör offentlig plats. Resenärer med hund som skall åka med tunnelbanan äger rätt att medtaga hund genom norra ingången till tunnelbanetågen.

§ 18
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: gångbanor, torg, allmänt skyltade gångvägar och gång- och cykelvägar, anlagda motionsspår, allmänna planteringar, för lek upplåtna gräsmattor där regelbunden gräsklippning sker och idrottsplatsområden.

Karta