Hundrastgård

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hundrastgård
Danderyd har en hundrastgård som ligger i Skuggboparken. Här kan du låta din hund springa fritt och kanske leka med andra hundar.

När du besöker hundrastgården behöver du komma ihåg följande:

  • att stänga grinden efter dig.
  • att plocka upp efter din hund.
  • att fråga andra hundägare som redan är inne i rastgården om det är okej att släppa hunden.

Som hundägare är du i alla situationer ansvarig för din hund. Du måste ta hänsyn till omgivningen - både människor och djur. Koppla din hund om någon begär det!

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om de lagar och regler som gäller

Om hundar i den lokala ordningstadgan

I den lokala ordningsstadgan finns bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Danderyds kommun ska upp rätthållas. Paragraf § 16-18 beskriver hur hundar ska hanteras, till exempel när det gäller koppling. Vissa undantag finns för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

Läs den lokala ordningsstadgan

skylt till hundrastgård

Hitta hit

Hundrastgården ligger i Skuggboparken, ett par minuters promenad från Mörby centrum. Från Mörby centrum följer du den stora vägen som går under E18, strax efter rondellen hittar du Skuggboparken på din vänstra sida. Kommer du med bil finns det parkeringsmöjligheter kring Mörby centrum.

Karta