Hundrastgård och koppling av hund

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

hund i koppel
Hundar skall hållas kopplade på alla offentliga platser i kommunen. Hit hör bland annat idrottsplatsområden, anlagda och utmärkta motions- och ridspår. Tikar som löper ska alltid hållas kopplade. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Vilka områden som räknas som offentlig plats anges av ordninglagen. Som ett tillägg till ordningslagen räknas ytterligare vissa typer av områden som offentlig plats här i Danderyd. För områden som inte räknas som offentlig plats gäller lagen om tillsyn för hundar och katter.

Roslagens polismästardistrikt och Södra Roslagens miljö- och hälsa har i samarbete tagit fram en informationsfolder för hundägare i regionen.

Information och regler för hundägare i Danderyd, Täby och Vaxholm

Hundrastgård

När du besöker en hundrastgården behöver du komma ihåg följande:

  • att stänga grinden efter dig.
  • att plocka upp efter din hund.
  • att fråga andra hundägare som redan är inne i rastgården om det är okej att släppa hunden.

Som hundägare är du i alla situationer ansvarig för din hund. Du måste ta hänsyn till omgivningen - både människor och djur. Koppla din hund om någon begär det!

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om de lagar och regler som gäller

Om hundar i den lokala ordningstadgan

I den lokala ordningsstadgan finns bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Danderyds kommun ska upp rätthållas. Paragraf § 16-18 beskriver hur hundar ska hanteras, till exempel när det gäller koppling. Vissa undantag finns för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

Läs den lokala ordningsstadgan

skylt till hundrastgård

Hitta till hundrastgården

Hundrastgården ligger i Skuggboparken, ett par minuters promenad från Mörby centrum. Från Mörby centrum följer du den stora vägen som går under E18, strax efter rondellen hittar du Skuggboparken på din vänstra sida. Kommer du med bil finns det parkeringsmöjligheter kring Mörby centrum.

Från 2019 pågår ett arbete med att hitta platser för en eller flera nya hundrastgårdar.

Karta