Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Grillplatser

Visar Grillplatser
Till stor karta
I Danderyd finns flera fina grillplatser som du kan besöka.

Klicka på färgmarkeringarna på kartan för att se mer information om platsen.

Att tänka på

  • Kontrollera om det är brandrisk i området på Storstockholms brandförsvar.
  • När du använder en grillplats se till att var varsam och glöm inte att släcka elden ordentligt efter dig. 
  • Lämna platsen städad. Ta med ditt skräp så det inte blir kvar i naturen.
  • Ser du något trasig på platsen, hjälp oss med en felanmälan.

Felanmälan

Storstockholms brandförsvar