Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Utveckling av kommunikation och infrastruktur styrs i en kommun till stor del av olika planer, till exempel översiktsplanen och detaljplaner.

Planerna ligger till grund för utveckling av byggande och infrastruktur, för hur framtida energianvändning ska se ut och hur vår natur ska skyddas. Målet med planeringen  är att kommunen ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och  ekologiskt perspektiv.

På de här sidorna kan du följa ombyggnaden av Mörby centrum, upprustningen av Roslagsbanan och utbyggnaden av elnätet.

Kommunikationer

Du kan resa till och inom Danderyds kommun med buss, tunnelbana och tåg - Roslagsbanan. Mer information om det finns hos SL, Storstockholms lokaltrafik:

SL, Storstockholms lokaltrafik

SL:s reseplanerare