Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Kollektivtrafik och infrastruktur

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Utveckling av kommunikation och infrastruktur styrs i en kommun till stor del av olika planer, till exempel översiktsplanen och detaljplaner.

Planerna ligger till grund för utveckling av byggande och infrastruktur, för hur framtida energianvändning ska se ut och hur vår natur ska skyddas. Målet med planeringen  är att kommunen ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och  ekologiskt perspektiv.

På de här sidorna kan du följa ombyggnaden av Mörby centrum, upprustningen av Roslagsbanan och utbyggnaden av elnätet.

Kommunikationer

Du kan resa till och inom Danderyds kommun med buss, tunnelbana och tåg - Roslagsbanan. Mer information om det finns hos SL, Storstockholms lokaltrafik:

SL, Storstockholms lokaltrafik

SL:s reseplanerare