Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Renhållning av gator och platser

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Varje vår och höst ser Danderyds kommun till att sand och löv tas bort för att göra trafiken säkrare samt gator, cykel- och gångbanor trivsammare i kommunen.

Renhållningen är planerade insatser som kompletteras med mer akuta insatser. Arbetet pågår ofta under kvällar och helger.

Sandsopning

Varje vår sker sandsopning och vi börjar alltid sopa prioriterade platser först. Ordningen för hur kommundelarna sedan sopas ändras varje år. För 2018 gäller ordningen:

  1. Enebyberg
  2. Stocksund
  3. Västra Danderyd
  4. Djursholm

Sandsopningen ska vara slutförd senast 15 maj.

Kom ihåg att inte sopa ut grus och damm från tomt och förgårdsmark (den lilla bit mark mellan din tomt och väg/gata) till gatan. Det gör att gatan behöver sopas flera gånger.

Felanmälan

Gör en anmälan om du ser gator och trottoarer som inte blivit sopade efter 15 maj. Notera att felanmälan inte hanteras innan den 15 maj.
Felanmäl utebliven sandsopning

Prioriterade platser

I vilken ordning sandsopningen sker presenteras i nedanstående prioriteringslista.

Buss- och centrumanläggningar
•    Mörby centrum
•    Djursholms centrum
•    Nora torg
•    Mörby hållplats
•    Danderydsterminalen
•    Svalnäs allé, gästhemmet

Förskolor, fritids och skolor
•    Angöringsytor

Prioriterade vägar
•    Bussvägar
•    Gång- och cykelvägar
•    Huvudvägar