Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Du som är rörelsehindrad och är folkbokförd i Danderyd kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringstillståndet gäller på det allmänna vägnätet i samtliga kommuner och inte endast i Danderyd. Undantag är Stockholm stad, för mer information om vad som gäller där, följ länken nedan eller ring 08-508 26 500.

Stockholms stad - parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som har parkeringstillståndet får parkera kostnadsfritt på platser för rörelsehindrade och under vissa förutsättningar där parkeringsförbud råder, om parkering inte medför trafiksäkerhetsproblem. Detta gäller endast på kommunala gator och vägar. På privat mark väljer markägaren hur parkering får ske. Detta ska vara väl skyltat.

Vill du veta vilka trafikregler som gäller för en specifik adress eller område kan du också använda Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Det är du som bilägare som har ansvar för att ta reda på vilka parkeringsregler som gäller överlag och specifikt för området där du parkerar.

Trafikregler Transportstyrelsen

Sök tillstånd för rörelsehindrad

Du ansöker om tillstånd via blanketten nedan. Tänk på att bifoga läkarintyg samt fotografi. Ditt tillstånd gäller som längst fem år. Kriteriet för att bli beviljad tillstånd är att funktionshindrets varaktighet ska sträcka sig längre än sex månader och att gångförmågan inte överstiger 100 meter. Om du vill förlänga tillståndet använder du samma blankett och skickar in det i god tid innan tillståndets utgång. Det tar cirka fyra veckor för Tekniska kontoret att handlägga ansökan. 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ifylld blankett kan du skicka via post eller lämna till kommunens servicecenter Information Danderyd i Mörby centrum. 

Helene Rodin
Tekniska kontoret
Danderyds kommun
Box 74
182 11 Danderyd

Hur länge får jag parkera med parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

  • Om det är en vanlig gågata får du parkera i högst 3 timmar.
  • Om parkering i området är förbjuden eller tillåten för kortare tid än 3 timmar får du parkera i 3 timmar. 
  • Om parkering i området är tillåten mellan 3 och 24 timmar får du parkera i högst 24 timmar.
  • Om du parkerar på en parkeringsplats för rörelsehindrade behöver du följa den skyltning som gäller för parkeringsplatsenObservera att detta gäller enbart på kommunal mark.