Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Parkeringsböter

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Det finns två sorters parkeringsböter, parkeringsanmärkning och kontrollavgift. Om du har fått en bot som du anser vara felaktig kan du överklaga den. Ärendet ses då över och man undersöker om de direktiv som finns har följts. Se nedan vem du ska vända dig till för respektive bot.

Överklaga en parkeringsanmärkning

  1. Ska överklagas till Polismyndigheten.
  2. Gäller generell kommunal mark såsom exempelvis gator.
  3. Boten ska betalas oavsett om du tänkt överklaga eller inte.

Överklaga parkeringsanmärkning polisen.se

Överklaga en kontrollavgift

  1. Ska överklagas till det parkeringsbolag som står längst ner på boten.
  2. Gäller oftast fastighetsmark.
  3. För frågor om parkeringsregler vid en specifik fastighet ska fastighetsförvaltaren kontaktas. 
  4. Boten ska inte betalas om du tänkt överklaga.

Privat fastighetsmark

Boten "kontrollavgift" gäller även för privat fastighetsmark. Varje enskild markägare bestämmer själv vilket parkeringsbolag de ska använda. Det är därför viktigt att du läser igenom din bot för att överklaga till rätt instans.

Vill du veta vilka trafikregler som gäller för en specifik adress eller område kan du besöka Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Som bilägare är det du som har ansvar för att ta reda på vilka parkeringsregler som gäller överlag och för området där du parkerar ditt fordon.

Transportstyrelsens tjänst för trafikregler

Kommunens parkeringsvakter

Danderyds kommun har ett ramavtal med Securitas för all kommunal mark som inte övervakas av ett specifikt parkeringsbolag. Parkeringsvakterna får ingen provision för att skriva parkeringsböter och svarar inte heller på frågor om enskilda parkeringsärenden. All kommunikation om en parkeringsbot tas med den instans som har hand om överklagan, exempelvis polisen.

Vilka belopp gäller?

700 kronor
Stoppförbud, parkerat på rörelsehindrad plats, framför övergångsställe, lastzon, korsning.

300 kronor
Övriga mindre överträdelser.