Infartsparkering

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Du som bor i Danderyd kan parkera din bil på fyra infartsparkeringar i kommunen. Infartsparkeringen gäller vardagar mellan 7-16. Under denna tidsperiod krävs tillstånd som du kan ansöka om här.

 

När kan jag parkera utan tillstånd?

Efter 16.00 på vardagar samt lördag och söndag behöver du inget tillstånd för att parkera. Klämdag räknas som vardag. Alla infartsparkeringar är tydligt skyltade. Bilen får stå i högst 24 timmar. Byter du bil måste även parkeringstillståndet bytas ut.

Skriv ut ditt tillstånd, klipp ut talongen längst ner och lägg den väl synlig i bilens framruta. Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos Information Danderyd. 

För infartsparkering gäller följande kriterier:
•    att du är folkbokförd i kommunen
•    att fordonet är registrerat på dig som söker eller på gift partner/sambo
•    att fordonet inte är avställt eller har användnings- och körförbud.

Ansök om tillstånd för mopedbil och lätt lastbil

Om fordonet är en mopedbil eller lätt lastbil behöver tillståndet ordnas manuellt. Skicka ett meddelande till kommunens servicecenter Information Danderyd via vår e-tjänst för synpunkter och frågor. Där skriver du fordonets registreringsnummer, ditt personnummer och vad för sorts fordon det är. 

Kontakta kommunen

Ansök om tillstånd för tjänstebil

Om du vill ansöka om infartsparkering och har en tjänstebil ska intyg från arbetsgivaren bifogas till din ansökan med följande information:

•    Personnummer
•    Registreringsnummer
•    Ett intyg om att du får nyttja bilen privat
•    Om bilen är leasad behöver detta stå med och från vilket leasingföretag

Om du däremot är firmatecknare (eller är medlem i en företagsstyrelse)  räcker det att du skickar ett meddelande till kommunens servicecenter Information Danderyd via vår e-tjänst för synpunkter och frågor. Där skriver du fordonets registreringsnummer, ditt personnummer och vad företaget heter.

Kontakta kommunen

Parkeringsregler i Danderyd

Danderyds kommun följer de trafikdirektiv som satts av Transportstyrelsen. Du hittar alla regler för parkering och kan söka på just din gata på:

Transportstyrelsenns tjänst för trafikregler 

Infartsparkeringar i Danderyd

•    Stockholmsvägen  i anslutning till Stocksund station
•    Ringen i anslutning till Mörby station
•    Valevägen i anslutning till Djursholms Ösby station
•    Hortus i anslutning till tunnelbanan Danderyds sjukhus

Visar Infartsparkering