Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Infartsparkering

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Du som bor i Danderyd kan parkera din bil på fyra infartsparkeringar i kommunen. Infartsparkeringen gäller vardagar mellan 7-16. Under denna tidsperiod krävs tillstånd som du kan ansöka om här.



Efter 16.00 på vardagar samt lördag och söndag behöver du inget tillstånd för att parkera. Klämdag räknas som vardag. Alla infartsparkeringar är tydligt skyltade. Bilen får stå i högst 24 timmar. Byter du bil måste även parkeringstillståndet bytas ut.

Skriv ut ditt tillstånd, klipp ut talongen längst ner och lägg den väl synlig i bilens framruta. Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos Information Danderyd. 

För infartsparkering gäller följande kriterier:
•    att du är folkbokförd i kommunen
•    att fordonet är registrerat på dig som söker eller på gift partner/sambo
•    att fordonet inte är avställt eller har användnings- och körförbud.

Ansök om tillstånd för mopedbil och lätt lastbil

Om fordonet är en mopedbil eller lätt lastbil behöver tillståndet ordnas manuellt. Skicka ett meddelande till kommunens servicecenter Information Danderyd via vår e-tjänst för synpunkter och frågor. Där skriver du fordonets registreringsnummer, ditt personnummer och vad för sorts fordon det är. 

Synpunkter och frågor

Ansök om tillstånd för tjänstebil

Om du vill ansöka om infartsparkering och har en tjänstebil ska intyg från arbetsgivaren bifogas till din ansökan med följande information:

•    Personnummer
•    Registreringsnummer
•    Ett intyg om att du får nyttja bilen privat
•    Om bilen är leasad behöver detta stå med och från vilket leasingföretag

Om du däremot är firmatecknare (eller är medlem i en företagsstyrelse)  räcker det att du skickar ett meddelande till kommunens servicecenter Information Danderyd via vår e-tjänst för synpunkter och frågor. Där skriver du fordonets registreringsnummer, ditt personnummer och vad företaget heter.

Synpunkter och frågor

Parkeringsregler i Danderyd

Danderyds kommun följer de trafikdirektiv som satts av Transportstyrelsen. Du hittar alla regler för parkering och kan söka på just din gata på:

Transportstyrelsenns tjänst för trafikregler 

Infartsparkeringar i Danderyd

•    Stockholmsvägen  i anslutning till Stocksund station
•    Ringen i anslutning till Mörby station
•    Valevägen i anslutning till Djursholms Ösby station
•    Hortus i anslutning till tunnelbanan Danderyds sjukhus

Hortusparkeringen är öppen för alla från och med 25 juni 2018 till och med 19 augusti 2018.


Infartsparkeringar i Danderyd på en större karta