Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bortforsling av bilar

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Du som invånare kan anmäla att en bil stått parkerad för länge på samma plats via vår tjänst för felanmälan. Detta gäller långtidsparkerade samt felparkerade fordon.

Gör en felanmälan

Använd vår tjänst för felanmälan och välj kategori "parkering"

E-tjänst: felanmälan

Om fordonet står på kommunal mark

  1. Om en bil har stått länge på samma plats på kommunal mark kontrolleras bilen av en parkeringsvakt som i första hand gör en fyrhjulskontroll.
  2. Om bilen inte flyttar på sig så skriver parkeringsvakten en anmärkning.
  3. Totalt skrivs upp till fem anmärkningar, det vill säga en per dygn.
  4. När dessa är skrivna skickas ett rekommenderat brev till ägaren om uppmaning att flytta fordonet inom en tre veckor, ibland kortare.
  5. Sker inte detta så flyttar kommunen bilen på bilägarens bekostnad.

Om fordonet står på privat mark

Om ett fordon har stått länge på samma plats på privat mark skickas en hemställansblankett till markägaren som får ansöka om flytt av fordon. Danderyds kommun skickar sedan ett rekommenderat brev till fordonsägaren och bärgar till slut bort bilen på fordonsägarens bekostnad. Det rör sig oftast om villaföreningar, Bostadsrättsföreningar och privata bostadsföretag.