Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Boendeparkering

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Du som är folkbokförd i Danderyds kommun och bor i vissa områden kan ansöka om boendeparkering. Är du nyinflyttad kan du få ett tillfälligt tillstånd på tre veckor i taget om du kan visa upp en godkänd flyttanmälan hos Skatteverket. Du behöver ha både beviljat parkeringstillstånd samt giltig parkeringsbiljett för betald boendeparkering. Bilen får stå i högst 7 dygn. Boendeparkeringen är alltid skyltad med områdets namn.

Ansök om boendeparkering och förnya ditt tillstånd

 

Ditt tillstånd kommer att ha områdets namn angivet. Om det står ”Infartsparkering” på tillståndet, läs här nedanför om du uppfyller alla kriterier och om din folkbokförda adress har boendeparkering. Om du uppfyller alla kriterier men du inte får ut rätt tillstånd, kontakta kommunens servicecenter Information Danderyd via vår e-tjänst för Synpunkter och frågor.

Skriv ut ditt tillstånd, klipp ut talongen längst ner och lägg den väl synlig i bilens framruta. Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos Information Danderyd.

För boendeparkering gäller följande kriterier:

•    att du är folkbokförd i kommunen (undantag gäller för om du äger en fastighet på Tranholmen)
•    att du är skriven på den adress som innefattas av boendeparkeringsområdet
•    att fordonet är registrerat på dig som söker eller på gift partner/sambo
•    att fordonet inte är avställt eller har användnings- och körförbud.

Tillstånd för boendeparkering gäller även för infartsparkering. Observera: förutom tillståndet för boendeparkering behöver du även behöver lösa biljett i parkeringsautomaten, som finns vid varje boendeparkering, för att tillståndet ska vara giltigt.

Ansök om tillstånd för mopedbil och lätt lastbil

Om fordonet är en mopedbil eller lätt lastbil behöver tillståndet ordnas manuellt. Skicka ett meddelande till kommunens servicecenter Information Danderyd via vår e-tjänst för synpunkter och frågor. Där skriver du in fordonets registreringsnummer, ditt personnummer och vad för sorts fordon det är, så återkommer vi till dig snarast.

Synpunkter och frågor

Ansök om tillstånd för tjänstebil

Om du vill ansöka om infartsparkering och har en tjänstebil ska intyg från arbetsgivaren bifogas till din ansökan med följande information:

•    Personnummer
•    Registreringsnummer
•    Ett intyg om att du får nyttja bilen privat
•    Om bilen är leasad behöver detta stå med och från vilket leasingföretag

Om du däremot är firmatecknare (eller är medlem i en företagsstyrelse)  räcker det att du skickar ett meddelande till kommunens servicecenter Information Danderyd via vår e-tjänst för synpunkter och frågor. Där skriver du in fordonets registreringsnummer, ditt personnummer och vad företaget heter.

Synpunkter och frågor

Parkeringsregler i Danderyd

Danderyds kommun följer de trafikdirektiv som satts av Transportstyrelsen. Du hittar alla regler för parkering och kan söka på just din gata på:

Transportstyrelsens tjänst för trafikregler

Boendeparkeringsområden i Danderyd

Mörbyområdet:
•    Golfvägen 9 – 14
•    August Wahlströms väg 1 – 27
•    Klubbvägen 3 - 7

Invernessområdet:
•    Invernessvägenvägen 5 – 12
•    Klostervägen 1 – 7
•    Skeppsvägen 1 – 19 (ojämna nummer)

Sätraängsområdet:
•    Sätraängsvägen 106-150 (jämna nummer)
•    Ugglebacken 1-10

Tranholmens boendeparkering vid Långängsstrand